Pasaporte Dixital do Produto da UE: como afecta ás empresas e primeiros pasos para implementalo

En plena era da innovación dixital, o novo pasaporte de produto revolucionará o mercado en Europa como ferramenta para impulsar un cambio sostible.

This is some text inside of a div block.

En marzo do 2022, a Comisión Europea propuxo un paquete de medidas no marco do Pacto Verde Europeo e o Plan de Acción de Economía Circular. O paquete lexislativo pretende que a maioría dos bens da Unión Europea sexan máis sostibles. Parte da proposta do Regulamento sobre deseño ecolóxico de produtos sostibles, ou regulamento ESPR, é a introdución dun «pasaporte dixital do produto».

O ESPR define este pasaporte co fin de acelerar a transición a unha economía circular e, por tanto, mellorar a eficiencia enerxética e de materiais, alongar a vida útil dos produtos e optimizar o seu uso. Estes deberán incorporar o pasaporte para poder ser comercializados na UE, independentemente de se se fabrican dentro ou fóra dela, o que implica un desafío para as empresas, que deben adaptarse. Analizamos a repercusión desta medida na sustentabilidade europea e como afrontar os cambios. 

‍Pasaportes Dixitais de Produtos: que (e que non) son?

Oficialmente denominado Pasaporte Dixital de Produto (DPP, polas súas siglas en inglés), trátase dun perfil dixital interactivo que recompila información detallada sobre un produto e a súa cadea de suministo. O obxectivo do DPP é mellorar a transparencia, a rastrexabilidade de materiais, o intercambio de datos e a sustentabilidade ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos. 

Os pasaportes dixitais van máis aló da simple identificación ou certificación. Están deseñados para documentar o impacto ambiental e as credenciais de sustentabilidade dun produto desde a súa creación ata o final da súa vida útil e comunicar dita información ás partes interesadas, incluído o consumidor, de modo que poida tomar decisións de compra ben informadas. 

Distínguense doutras ferramentas e sistemas de documentación dixital que, aínda que tamén son importantes para a rastrexabilidade, cumpren funcións diferentes e mesmo de apoio ao pasaporte dixital. Falamos dos xemelgos dixitais, as etiquetas ou pasaportes físicos, os códigos de barras ou códigos QR, certificados de produtos e etiquetas ecolóxicas, bases de datos de materiais, garantías e manuais de produto, entre outros. 

O DPP abarcará unha ampla gama de información, desde datos xerais sobre o produto como o peso ou onde e cando se fabricou. Detallará os materiais empregados e a súa procedencia, a pegada de carbono e información relevante sobre a garantía, o mantemento, pezas de reposto ou directrices de reutilización e reciclaxe.

Pasaportes para baterías, téxtil e electrónica en primeiro lugar

A finalidade da Comisión é sentar as bases para a introdución gradual de pasaportes dixitais de produtos para varios grupos de bens físicos. Nun principio esperábase que as especificacións da normativa se publicasen no 2024, pero aínda hai cuestións por esclarecer e incertezas para quen finalmente deberán implantar a ferramenta. 

As pilas e baterías son o primeiro grupo de produtos para o que a CE desenvolveu unha proposta de pasaporte dixital en consonancia cos requisitos do ESPR. A partir do 2027, todas as baterías de vehículos industriais e eléctricos deberán incluír un pasaporte de batería. A implementación do DPP nesta cadea de valor vén definido mediante o Regulamento 2023/1542 relativo ás pilas e baterías e os seus residuos

Así mesmo, a nova regulación estenderase a outras categorías de produtos de mercados crave debido ao seu impacto no medioambiente e o seu alto potencial de circularidade, entre eles os téxtiles e os sectores da construción e os residuos electrónicos. Espérase que a normativa ESPR entre en vigor no 2026/27 e que a maioría dos produtos estean cubertos para 2030

Pasaporte dixital: burocracia ou oportunidade?

Os DPP son unha iniciativa para apoiar unha produción sostible, modelos de negocio circulares e a toma de decisións informadas. Este pasaporte oficial «proporcionará información sobre a sustentabilidade ambiental dos produtos, axudará aos consumidores e ás empresas para elixir con coñecemento de causa á hora de comprar produtos e axudará ás autoridades públicas a mellorar a realización de comprobacións e controis», sinalan desde a CE. 

No que respecta a as empresas, as oportunidades viran ao redor dunha maior confianza dos clientes a través de cifras cuantificables e fiables. Segundo datos publicados na enquisa Global Consumer Insights Pulse 2023 elaborada por PwC, máis do 70 % dos consumidores afirma estar dispostos a pagar máis por produtos sostibles e fabricados por compañías recoñecidas pola súa ética e transparencia. 

As marcas terán a capacidade de validar as súas alegacións ecolóxicas para evitar acusacións de greenwashing. Poderán crear valor e desbloquear novas fontes de ingresos implementando modelos de negocio orientados á circularidade. O DPP pode ser unha ferramenta para mellorar a reputación, obter unha vantaxe competitiva e cumprir coas normas europeas, verificando o cumprimento das obrigacións legais.

E agora que?

Os pasaportes dixitais son esenciais para impulsar a economía circular e poden supoñer un beneficio potencial para as empresas como ferramenta para cumprir coas súas obrigacións de reporte da cadea de suministro, como as emisións GEI ou as avaliacións do ciclo de vida. Implementalo podería ser unha tarefa custosa, que require moito tempo e que pode obstaculizar un negocio. Con todo, a innovación brinda aos actores da cadea a oportunidade de explorar novas formas de crecer e diferenciarse. 

Aquelas empresas que aínda non teñan implementado un sistema de pasaporte dixital deberán empezar a planificar como xestionalo dentro da súa cadea de valor. O primeiro paso será crear unha estratexia eficaz de DPP baseada na investigación da normativa e unha visión clara do impacto da cadea de subministración existente. Tamén é vital traballar de preto con provedores e socios comerciais para recompilar datos e implantar prácticas sostibles.

Os DPP non son simples rexistros electrónicos; son a solución proposta para un futuro transparente e sostible. Dado que, como comprobamos, os pasaportes dixitais de produtos ofrecerán destacadas vantaxes comerciais, hai moitas razóns para que as organizacións se impliquen e empecen a prepararse con antelación, utilizando o cumprimento da lexislación ao seu favor. 

Data
5/5/24
Categoría
Normativa
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?