5 tendencias crave en sustentabilidade para as empresas en 2024

Toma nota. Isto é o que vén este ano en materia de sustentabilidade empresarial.

This is some text inside of a div block.

Adeus ao greenwashing, auxe das competencias e o emprego ecolóxico, integrar a sustentabilidade no modelo de negocio ou máis investimento en impacto ambiental e social. Estas son algunhas das tendencias que marcarán o ámbito da sustentabilidade no 2024. Este ano, as empresas deberán prestar especial atención ás seguintes cuestións para avanzar nos seus compromisos «verdes», sociais e de bo goberno corporativo.

Cales son as tendencias en sustentabilidade para 2024?

Analizámolo, e estas son as principais materias no terreo da sustentabilidade e o medioambiente este ano para as organizacións:

O fin do ‘ecoblanqueo’

Europa propúxose acabar co coñecido como greenwashing. A aprobación no Parlamento da Directiva Green Claims de la UE persegue que as empresas fundamenten as afirmacións ambientais que fan acerca dos seus produtos e servizos para protexer aos consumidores europeos do «lavado verde». 

A Directiva sobre declaracións ecolóxicas funcionará xunto co Regulamento sobre Deseño Ecolóxico, que fixará requisitos de ecodiseño para os bens comercializados na Unión Europea co fin de mellorar a súa sustentabilidade ambiental. Un novo «pasaporte dixital do produto» proporcionará información sobre a sustentabilidade dos produtos para axudar ao consumidor para tomar decisións de compra informadas.

Habilidades e emprego ‘verde’

A transición ecolóxica impulsará a creación de 24 millóns de novos «empregos verdes» no mundo para 2030, segundo datos da OIT. O investimento na mitigación do cambio climático, o compromiso crecente das empresas e a concienciación dos consumidores co medioambiente están a propiciar unha revolución no mercado laboral, que fala xa de «disrupción»: a demanda de profesionais con coñecementos en sustentabilidade supera a oferta. 

As vacantes que requiren polo menos unha habilidade verde (aptitude en desenvolvemento sostible, ESG ou RSC) aumentaron un 15 %, #de acordo con un informe recente de LinkedIn. E o Foro Ecomónico Mundial (WEF, polas súas siglas en inglés) estima que a taxa de contratación de especialistas en sustentabilidade ambiental, que axuden ás compañías para alcanzar os seus obxectivos sostibles, superará o 30 %.

Rendir contas: CSRD e CSDDD

A Directiva de Informes de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) rexerá desde 2024 a presentación de información sobre sustentabilidade empresarial. A nova normativa da UE obriga ás grandes empresas a publicar informes periódicos sobre as súas actividades de impacto social e ambiental, así como a incluír a análise de dobre materialidade nas súas estratexias de negocio. A CSRD aumenta o seu alcance, afectando a unhas 50.000 empresas europeas. A «información de sustentabilidade» colócase, así, á altura do informe financeiro.

As grandes compañías están chamadas a liderar o cambio. A Directiva sobre dilixencia debida das empresas en materia de sustentabilidade impón a estas identificar, previr e deseñar medidas para reparar os impactos adversos sobre a sociedade e o medioambiente da súa actividade, a das súas filiais e cadea de valor. A CSDDD pon o foco nas emisións e afectará tamén ao vector residuos, ao considerar que para que a dilixencia debida teña un alcance significativo debe abarcar os efectos negativos xerados ao longo da xestión de residuos.

Sustentabilidade e impacto na estratexia de negocio

Integrar a sustentabilidade e o impacto no modelo de negocio será clave en 2024 para aquelas empresas que queiran ser parte da transformación verde. Unicamente o 14% das empresas do IBEX 35 e un 2% do mercado continuo han incorporado modelos de medición de impacto ao seu negocio, segundo un informe da consultora Transcendent sobre a evolución da xestión dos aspectos ESG das empresas cotizadas. 

Con todo, prevese que nos próximos meses creza o número empresas que midan, valoren, moneticen e publiquen as súas contas de resultados netas de sustentabilidade e impacto no medioambiente e a sociedade. Un proceso co que buscarán diferenciarse e xerar un impacto positivo neto.

A economía do impacto

Este ano, espérase un repunte do investimento de impacto en España. O Fondo de Impacto Social (FIS) creado polo Goberno e dotado con 400 millóns de euros, busca «reforzar o ecosistema español de investimento de impacto mediante investimentos sostibles que contribúan a xerar un impacto social ou ambiental positivo».

A presión de investidores unido á regulación fará, ademais, que as metas a medio e longo prazo perdan relevancia. Non máis procrastinar. As empresas deberán render contas dos seus obxectivos sociais e ambientais #ante accionistas, empregados, clientes e o propio mercado. Os ratings ESG xa non valorarán obxectivos máis aló de 2030, e o equilibrio entre sustentabilidade e rendibilidade financeira marcará as estratexias empresariais.

O crecente interese dos consumidores e a sociedade en xeral polo medioambiente propiciou un notable impacto no ámbito da sustentabilidade corporativa. As compañías deben ter en conta as anteriores tendencias en sustentabilidade 2024 se queren progresar nos seus obxectivos ESG. Desde TEIMAS axudamos ás empresas no seu avance cara á sustentabilidade, a economía circular e a descarbonización para así preservar os recursos, a contorna e a saúde das persoas. 

Data
27/2/24
Categoría
Normativa
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?