Por que usar un software de xestión de residuos: sete razóns

Lograr a transformación dixital dunha empresa do sector residuos consiste en aplicar as vantaxes de tecnoloxías específicas para reducir sensiblemente o custo e tempo investidos.

Siglas como CT, NT ou DI resultaranche familiares se traballas no sector residuos en España porque corresponden a tres documentos necesarios para cumprir coas túas obrigas legais e evitar posibles multas. A creación, envío e custodia deste tipo de documentación, sumada á xestión de cartas de porte, follas de roteiro, albarás e facturas xera unha sobrecarga administrativa que xa en 2017 podía supoñer un sobrecusto de ata 12,40 euros por tonelada de residuos recuperada e un 4% en facturación, de acordo cun estudo do Gremi Recuperació de Catalunya.

Coa entrada en vigor do Real Decreto 553/2020 de traslado de residuos e a Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e chans contaminados súmanse, ademais, unha serie de novidades normativas entre as que destaca a obrigatoriedade da tramitación telemática (mesmo antes do traslado). Desta maneira, a plataforma ministerial e-SIR (de uso obrigatorio desde o 1 de setembro de 2021) converteuse na pedra angular da información de residuos a nivel estatal, provocando a «inevitable» dixitalización dun sector crave para a economía circular e a loita contra o cambio climático. De feito, como demostra un estudo sobre a dixitalización da empresas xestoras de residuos publicado por TEIMAS en xullo de 2022, apenas un 28,54% das 508 empresas consultadas afirman contar con ferramentas software específicas para a súa actividade.

Pero, a que nos referimos con dixitalización do sector residuos? Máis aló da creación de fórmulas e persoais en follas de cálculo como Excel ou Google Sheets, lograr a transformación dixital dunha empresa especializada en xestión de residuos consiste en aplicar as vantaxes de tecnoloxías específicas para o desenvolvemento da actividade dos axentes, xestores, transportistas e negociantes de residuos, capaces de reducir sensiblemente o custo e tempo investidos en procesos complexos como o cumprimento normativo, seguimento da rastrexabilidade, control de planta ou loxística.

Vexamos a continuación que vantaxes ofrecen estas tecnoloxías e como poden converterse nunha peza indispensable para optimizar o teu traballo e acceder a clientes máis esixentes.

Sete razóns para usar un software para xestión de residuos

Dixitalizar a túa xestión de residuos supón grandes vantaxes, como crear e xestionar documentación de traslado, controlar procesos, axilizar a operativa e simplificar enormemente os trámites. E non só iso, pode resultarche moi rendible xa que che permitirá aforrar tempo, evitar sancións, asegurar o control da rastrexabilidade dos residuos, fomentar a confianza dos teus clientes e estar ao día coa normativa de residuos.

1. Aforrar tempo e diñeiro

Como profesional do sector residuos debes dispoñer de diferente documentación (contratos de tratamento, notificacións de traslado, documentos de identificación, etc.) e facilitarlla ao operador de traslado ou ao produtor ou posuidor inicial dos residuos. Cun software especializado e que estea ao día coa normativa evitarás tarefas repetitivas e erros xa que poderás:

  • Xerar toda a túa documentación ambiental en formatos sempre actualizados.
  • Tramitar a túa documentación directamente con todas as plataformas autonómicas ou do Ministerio (e-SIR).
  • Crear un arquivo cronolóxico.
  • Axilizar a obtención dos datos necesarios para cubrir a memoria anual.
  • Crear certificados, informes comerciais e ambientais.
  • Optimizar a xestión de saídas e entradas da túa planta e controlar o teu stock.
  • Documentar a rastrexabilidade dos residuos e compartir en tempo real os documentos creados.
  • Establecer os prezos dos teus produtos e servizos e trasladalos de maneira automática aos teus pedidos, ofertas, albarás e facturas.

Ademais de todo isto, solucións como Teixo permítenche mesmo usar unha sinatura electrónica 3 apps móbiles para xestión de puntos limpos e organización de traslados de residuos.

2. Evitar sancións

Apostar por unha transformación dixital profunda axudarache a evitar erros xa que poderás automatizar a creación de documentación e minimizar as tarefas manuais.

Se contas cunha ferramenta dixital que estea ao día coa normativa estatal e autonómica, asegúraste que está todo en regra ao tramitar directamente con todas as comunidades autónomas e con e-SIR.

3. Asegurar o control da rastrexabilidade dos residuos

Co software adecuado poderás recuperar o control sobre a documentación dos teus residuos, coñecer os procesos polos que pasan e as transformacións que se producen nos distintos materiais. Como contarás cun sistema estruturado, atoparás de maneira fácil os documentos listos e en orde e poderás comprobar se os creaches correctamente.

4. Fomentar a confianza e lealdade do cliente

Contar cun bo sistema de xestión permíteche gañar unha visión global do teu negocio e, á súa vez, transmitir maior confianza aos teus clientes porque poderás responder máis áxilmente ás súas peticións e necesidades específicas.

5. Estar ao día coa normativa de residuos en España

Incorporar un bo programa para xestión de residuos á túa empresa permitirache estar acompañado dun equipo experto que che axudará a manterte ao día coa normativa autonómica e estatal.

6. Aproveitar as posibilidades da análise de datos

Dixitalizarte permitirache analizar en detalle os datos da túa empresa e dos teus clientes e convertelos en información útil para a toma de decisións estratéxicas que che axudarán a ser máis competitivo. Por exemplo, ver a tendencia no número de toneladas que se operan, se hai clientes nos que estás a espazar máis os servizos ou se hai variacións na facturación de materiais ou servizos.

7. Superar con éxito as auditorías

As auditorías poden converterse nun momento crítico nas empresas de xestión de residuos se non tes garantías de que a documentación sexa correcta nin onde atopar toda a información que che solicitan. Cun software específico poderás xerar informes, fundamentais para as memorias anuais, e corroborar datos con clientes e xestores.

Dixitalízate si ou si

A incorporación de ferramentas dixitais nas empresas do sector residuos e a dixitalización do persoal supón un cambio de cultura necesario e inevitable que achegará grandes beneficios á túa xestión diaria xa que che permitirá afrontar o futuro con máis seguridade e menor incerteza. Súmaste á transformación dixital? Nós axudámosche cun software específico para xestión de residuos e un equipo 100% especializado. Falemos!

Data
28/7/22
Categoría
Tecnoloxía
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?