A urxente necesidade de transformar a xestión de residuos: Global Waste Management Outlook 2024

O informe do Global Waste Management Outlook 2024 alerta sobre as ameazas que se derivan de manter o actual sistema lineal de xestión de residuos sólidos.

This is some text inside of a div block.

Residuos: desafío global

A xestión adecuada dos residuos sólidos adquiriu unha importancia sen precedentes nas últimas décadas. Con todo, o máis recente informe do Global Waste Management Outlook 2024 (GWMO), publicado polo Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA) en colaboración coa Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), revela unha situación delicada que require acción urxente para reverter a tendencia histórica dun sistema lineal de xestión de residuos sólidos.

Proxeccións e tendencias da xestión global de residuos sólidos

O informe destaca que, de manterse os patróns actuais, espérase que a xeración total de residuos sólidos municipais a nivel mundial aumente case un 80% entre 2020 e 2050, pasando de 2,12 mil millóns de toneladas por ano a 3,78 mil millóns. Ademais, móstrase como o aumento do PIB e do crecemento demográfico terá un impacto significativo na xeración futura de residuos, subliñando a necesidade de accións concretas para desvincular o desenvolvemento económico da xeración de residuos.

Retos da xestión de residuos

Desde unha perspectiva de xestión, o GWMO 2024 indica que a taxa media de reciclaxe de residuos sólidos municipais en todo o mundo en 2020 foi só do 19%. Outro 13% foi incinerado e o 30% foi enviado a entulleiras ese mesmo ano. O 38% restante do total de residuos xerados tivo unha disposición inadecuada, xa sexa enviada a entulleiras ao descuberto ou queimada.

O informe proxecta que, de manterse o modelo actual, a cantidade de residuos enviados a destinos non controlados duplicarase nas próximas décadas. Isto tería impactos significativos, especialmente nos países en desenvolvemento, onde a demanda de infraestrutura adecuada é máis pronunciada.

Os custos dos residuos do futuro

Para poder estimar os custos da xestión dos refugallos para 2050, a análise contempla tres escenarios. Como resultado destas previsións, nos dous primeiros estímanse incrementos entre 165 e 141,7 mil millóns de USD causados por unha xeración de residuos que continúa aumentando sen control. Pero o terceiro escenario conclúe que a única forma de evitar custos descontrolados de xestión de residuos é implementar un sistema de Economía Circular. Este modelo supoñería un gasto similar ao actual pero sería significativamente máis eficiente en termos ambientais.

Mellorar a xestión de residuos a nivel mundial requirirá investimentos significativos pero a solución máis alcanzable é reducir drasticamente os residuos e valorar os materiais secundarios como un recurso. Cada un dos tres escenarios require investimentos importantes en infraestrutura, dirixidas cara a áreas co maior crecemento proxectado de residuos. Ademais, necesítase unha acción significativa por parte dos gobernos e os produtores para previr os residuos e mellorar a reciclabilidade dos residuos inevitables.

Ademais, o GWMO, recalca que os custos directos da xestión de residuos non representan toda a dimensión do problema. As consecuencias dos residuos mal xestionados, incluído o cambio climático, a perda de biodiversidade e a contaminación, representan un impacto significativo para a sociedade en xeral. 

Un cambio de paradigma: de residuos a recursos

O Global Waste Management Outlook 2024 destaca a importancia dun cambio de paradigma no sector de residuos, pasando dun enfoque lineal para materiais sen valor a asumir un papel activo na reintegración de elementos, materiais e substancias descartados na cadea de valor, como recursos. Trátase da implementación de estratexias de residuo cero e economía circular que protexan os dereitos humanos das xeracións vindeiras.

Tamén o informe fai fincapé na importancia de prolongar ao máximo posible a vida útil dos materiais, así como en aumentar a reciclabilidade e a responsabilidade na súa xestión. Ademais, avógase por priorizar a seguridade e a calidade de vida das persoas que traballan con residuos, garantindo unha transición con xustiza social e ambiental.

PNUMA e ISWA destacan neste texto que, de non producirse un cambio rápido e a gran escala, a humanidade enfrontará cantidades ingobernables de refugallos con impactos potencialmente irreversibles na biodiversidade, a saúde humana e o cambio climático. 

Accede aquí ao  Global Waste Management Outlook 2024.

Artículos relacionados:

Data
12/4/24
Categoría
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?