Nova Lei de Residuos en España:
Destacados para as empresas que producen e xestionan residuos

Es xestor, axente, comerciante, transportista ou produtor de residuos?Descarga a guía gratuíta sobre a nova Lei de Residuos en España

Guia Gratuita

Coñecer os aspectos máis relevantes da Lei de Residuos e Solos Contaminados para os xestores e empresas produtoras de residuos industriais:

Derrogacións: Lei 22/2011 de residuos e solos contaminados e Real decreto 833/1988 polo que se aproba o Regulamento de execución da Lei 20/1986, Lei básica de residuos tóxicos e perigosos.

Novidades sobre as obrigas do produtor e as obrigas de información.

Directiva (UE) 2018/851 do Parlamento Europeo e do Consello, do 30 de maio de 2018 e Directiva (UE) 2019/904 do Parlamento Europeo e do Consello, do 5 de xuño de 2019.

Cambios relacionados co almacenamento, envasado e etiquetaxe dos residuos.

Como afecta ás actividades profesionais de recollida e transporte e aos comerciantes de residuos.

Impostos sobre vertedoiros, incineración e coincineración.

Actualización das actividades de valorización e eliminación.Réxime sancionador.

Lei presentada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico e publicada no BOE do 9 de abril de 2022:

Falamos?

Déixanos os teus datos e explicarémosche todo o que Zero pode facer por ti.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Esta guía foi elaborada por TEIMAS

Para os profesionais do sector dos residuos e das empresas manufactureras que precisan coñecer os aspectos fundamentais da nova Lei de Residuos.

Contactar