Memoria resumo de residuos, que é e como xestionala

A entrada en vigor en 2022 da Lei 7/2022 de residuos e chans contaminados para unha economía circular ha suposto unha serie de novidades que afectan á actividade profesional de gran parte dos actores da cadea de residuos industriais, tanto perigosos como non perigosos (xestores, axentes, negociantes, transportistas e produtores).

A entrada en vigor en 2022 da Lei 7/2022 de residuos e chans contaminados para unha economía circular supuxo unha serie de novidades que afectan á actividade profesional de gran parte dos actores da cadea de residuos industriais, tanto perigosos como non perigosos (xestores, axentes, negociantes, transportistas e produtores).

Se es unha empresa xestora ou produtora de residuos, de acordo con a Lei 07/2022 deberás dispoñer dun arquivo cronolóxico e a memoria anual antes do 1 de marzo do ano posterior.

Ademais, a nova Lei amplía esta obrigación ás entidades e empresas que transportan residuos perigosos con carácter profesional ou actúan como negociantes e axentes de residuos perigosos.


Novas obrigacións de información: arquivo electrónico

De acordo con esta Lei, as persoas físicas ou xurídicas rexistradas e os produtores iniciais que xeren máis de 10 toneladas de residuos non perigosos ao ano disporán dun arquivo electrónico onde se recollan, por orde cronolóxica:

  • A cantidade, natureza e orixe do residuo xerado.
  • A cantidade de produtos, materiais ou substancias, e residuos resultantes da preparación para a reutilización, da reciclaxe, doutras operacións de valorización e de operacións de eliminación.
  • O destino, a frecuencia de recollida, o medio de transporte e o método de tratamento previsto do residuo resultante, así como o destino de produtos, materiais e substancias.


Envío memorias resumo do arquivo cronolóxico antes do 1 de marzo

De acordo con o artigo 65 da Lei 07/2022, antes do 1 de marzo do ano posterior respecto ao cal se recolleron os datos, as persoas físicas ou xurídicas que realicen operacións de recollida con carácter profesional e de tratamento de residuos e os produtores de residuos perigosos, enviarán unha memoria resumo da información contida no arquivo cronolóxico á comunidade autónoma na que estea situada a instalación. No caso dos residuos de competencia local, tamén se enviará ás entidades locais.

Os xestores sen instalación ou con instalacións móbiles, presentarán a memoria a todas as comunidades nas que presentasen as comunicacións para levar a cabo o tratamento.

Ademais, os transportistas, negociantes e axentes de residuos perigosos, tamén deberán entregar memoria á comunidade na que presentasen a comunicación.

Memoria anual: que datos solicitan as comunidades autónomas


Existen distintos motivos que poden dificultar a elaboración das memorias, ademais de provocar unha gran sobrecarga administrativa:

  • a empresa conta con datos de residuos difíciles de diferenciar (ex: datos de residuos perigosos, datos de residuos non perigosos, datos totais por NIMA, datos por autorización…);
  • a empresa dispón de diversos documentos de traslados que conteñen gran cantidade de datos de residuos;
  • a memoria realízaa un terceiro que non conta con acceso a todos os datos de residuos;
  • non existe un modelo a nivel estatal. Iso implica que terás que adaptar a presentación de datos aos requisitos do distintos formulario de cada comunidade autonóma, con formatos diferentes;
  • os datos de residuos atópanse en diferentes plantas ou repositorios (programas, follas de cálculo, documentos de texto).Datos solicitados nas memorias de xestores de RAEE


A Memoria anual de xestión da instalacións de Resíduos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) preséntase nos tres primeiros meses de ano e haberá de conter información de traslados moi detallada: datos de Categoría do AEE, Fracción, RAEE tratados, RAAE enviados a outro xestor, detalle das Entradas, detalle das saídas - indicando as distintas orixes-, tal como se mostra, por exemplo neste modelo de solicitude da Xunta de Galicia:


Ferramentas para a obtención do arquivo cronolóxico e das memorias anuais

Coa axuda de follas de cálculo como Excel poderás crear fórmulas e persoais que che axudarán a automatizar parcialmente a xestión dos arquivos cronolóxicos e das memorias resumo anuais. Tamén poderás compartir estas follas con outros colaboradores ou clientes a través de Dropbox, weTransfer ou servizos de aloxamento de arquivos similares.

Fronte a Excel, se empregas follas de cálculo de Google Sheets poderás editalas e colaborar con membros do teu equipo directamente. Aínda que esta ferramenta pódeche resultar útil, existen outras opcións específicas, que che aforrarán unha gran sobrecarga de traballo.

Entre as máis especializadas atópase Teixo, unha solución software desenvolta por TEIMAS que non require instalación e que permite a tramitación directa da documentación de traslado de residuos coas comunidades autónomas españolas.  

Tanto se es xestor, axente, negociante ou transportista de residuos, este tipo de ferramenta axudarache a elaborar o arquivo cronolóxico e a memoria anual conforme á Lei 7/2022 porque xera informes editables, de maneira automática, a partir dos datos de residuos que previamente rexistraches en Teixo. Ademais, permíteche crear certificados, informes comerciais e informes ambientais.

No caso de precisar unha presentación anual da memoria resumo de residuos, Teixo tamén che axuda a xerar este documento (que recolle os datos de residuos xestionados ou producidos por cada centro de xestión de residuos no período dun ano).

Sobre Teixo

Esta solución desenvolvida por TEIMAS, expertos en software para xestión de residuos, permite cumprir coa normativa, evitar sancións e aforrar tempo e diñeiro.

A través dunha demo de Teixo, un membro do equipo de TEIMAS explicarache como empezar a rexistrar os teus datos de residuos de maneira efectiva e mellorar a túa xestión de memorias anuais de fronte ao 2024.

Data
13/2/23
Categoría
Normativa
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?