American Tower España

American Tower Spain, en colaboración con TEIMAS, dixitalizou o seu proceso de xestión de residuos co obxectivo de impulsar a economía circular. A implantación da plataforma TEIMAS Zero permite un control exhaustivo dos movementos de residuos, incluídos os asociados a máis de 900 obras, así como a xeración de indicadores estratéxicos para optimizar o desempeño ambiental da empresa.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.