Zero, seleccionada como un dos #101ExemplosPoloClima

Zero, a plataforma para a xestión intelixente de residuos desenvolta por TEIMAS foi seleccionada na cuarta edición dos 101 Exemplos Empresariais # PoloClima polo seu compromiso e ambición climática.

Zero, a plataforma para a xestión intelixente de residuos desenvolta por TEIMAS foi seleccionada na cuarta edición dos 101 Exemplos Empresariais # PoloClima polo seu compromiso e ambición climática. A medición do impacto, a redución de emisións, o reporte público das accións e a mobilización social son só algúns dos focos que se tiveron en conta nesta edición. Todo iso, co obxectivo de cumprir cos obxectivos de descarbonización 2050.

Convertendo os datos de residuos en información práctica

Mediante un modelo SaaS, Zero dixitaliza toda a operativa das corporacións de forma adaptable a cada caso único, e así é capaz de crear e tramitar toda a documentación necesaria para un correcto traslado de cada residuo. Esta ferramenta conta con funcións baseadas na tecnoloxía blockchain que permiten verificar a trazabilidad dos residuos xerados, controlándoos dende a súa orixe ata o punto final onde se depositan, co fin de certificar o seu ciclo de vida. Desta forma, lógrase centralizar toda a documentación e información dos residuos xerados nunha organización e asegurar o cumprimento da normativa ambiental, á vez que se axiliza a preparación de inspeccións, auditorías e memorias de sustentabilidade. En xeral, Zero permite:

  • Calcular e recomendar o mellor tratamento de cada residuo para evitar a emisión de CO2. Estímase que algunhas recomendacións dos mellores tratamentos poden diminuír ata nun 80% o impacto da pegada de carbono relativa á xestión de residuos nunha entidade.
  • Limitar o uso de papel na operativa de residuos ao dixitalizar toda a documentación legal da actividade.

Tamén axuda a desenvolver métodos para a obtención automática de datos proporcionados polos provedores, para xerar sinerxias e tomar decisións estratéxicas de mercado. Para iso inclúe índices de negocio (relacionados coa produción, volume de vendas, RRHH, superficies de centros, etc.) que, ao cruzarse cos datos de residuos xerados, permiten establecer novos KPI.

Dende 2021, esta plataforma desenvolvida por TEIMAS conta coa etiqueta Solar Impulse Efficient Solution, un recoñecemento concedido pola fundación suíza Solar Impulse aos produtos, servizos e tecnoloxías capaces de protexer o medio ambiente de forma economicamente rendible.

Data
2/2/22
Categoría
Sala de prensa
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?