TEIMAS lanza Zero Spring Release 2024, a versión mellorada do seu software de control de residuos para grandes empresas

Zero Spring Release 2024 é a nova versión de Zero, o software para o control de residuos co que as grandes empresas melloran a xestión dos seus residuos.

This is some text inside of a div block.
  • Nesta actualización as grandes corporacións poden incluír tamén información correspondente aos residuos que entran na empresa.
  • Zero Spring Release 2024 permite a xestión de documentación legal de residuos en toda a península ibérica.
  • TEIMAS traballa con máis de 990 instalacións xestoras de residuos e máis de 20.000 puntos de produción de residuos.

A empresa española TEIMAS, especializada no desenvolvemento de solucións tecnolóxicas para a xestión profesional de residuos e a economía circular, lanza Zero Spring Release 2024, unha nova versión do seu software Zero co que as grandes empresas melloran a xestión dos seus residuos.


Grazas a Zero as corporacións internacionais dixitalizan a cadea de valor dos seus residuos, o que lles facilita cumprir coas actuais normativas de sustentabilidade ambiental como poden ser, por exemplo, a Directiva sobre información corporativa en materia de sustentabilidade (CSRD) ou os Novos Estándares de Información de Sustentabilidade (NEIS ou ESRS).


Ademais, esta plataforma de xestión na nube, cuxa primeira versión foi lanzada en 2018, axiliza a preparación de inspeccións, auditorías e memorias de sustentabilidade.

Novidades de Zero Spring Release 2024
Nesta versión mellorada de Zero, TEIMAS engadiu a opción de que as grandes corporacións poidan incluír información correspondente aos residuos que entran na empresa.


“Esta novidade resulta de especial interese para aquelas compañías que queren incorporar os residuos nos seus procesos produtivos”, explica Cristina Vázquez, CEO de TEIMAS. Quen, a modo de exemplo, indica que “unha corporación que produce carburantes e pensa producir biodiesel, agora pode rexistrar en Zero os aceites residuais que recibe e que son materia prima esencial na produción deste combustible”.


Zero Spring Release 2024 é compatible con outras plataformas e arquivos o que facilita que as empresas dispoñan, nun único lugar, de toda a información sobre a xestión dos seus residuos. Isto, á súa vez, permite a consulta histórica de datos e a creación de informes. Ademais, a plataforma tamén pon o foco no control dos movementos dos residuos xerados, o que posibilita certificar a súa rastrexabilidade.

Outra das vantaxes que ofrece TEIMAS ás grandes compañías é que Zero está adaptado ao mercado portugués, polo que as empresas internacionais que operan no país poden cumprir coas normativas da Axencia Portuguesa do Ambiente (APA).
Desta forma, as empresas que trasladan residuos en Portugal e operan con Zero, poden emitir a eGAR (Guía Eletronica de Acompanhamento de Resíduos), documento electrónico que acompaña a todos os traslados de residuos (RP e RNP) e, grazas a esta nova actualización, tamén poderán xestionar a presentación do MIRR (Mapa Integrado de Rexistro de Residuos), documento que esixe o goberno para rexistrar todos os residuos xerados no país, o seu tratamento e quen é as empresas implicadas na súa xestión ao longo dun ano natural.


Así, Zero permite a xestión de documentación legal de residuos en toda a península ibérica a través das plataformas electrónicas gobernamentais, as plataformas autonómicas, a plataforma ministerial e-SIR (España) e a plataforma Siliamb (Portugal).


Actualmente, TEIMAS traballa con máis de 990 instalacións xestoras de residuos, máis de 20.000 puntos de produción de residuos, e, o software Zero, é utilizado por máis de 30 multinacionais de sectores tan diversos como téxtil, food and beverage, enerxía, oil & gas e telco.

Data
27/5/24
Categoría
Sala de prensa
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?