O Informe ARDÁN 2023 analiza o avance da economía circular nas empresas galegas

Neste artigo compartimos as conclusións máis salientables sobre a circularidade no ecosistema empresarial galego do último Informe ARDÁN.

This is some text inside of a div block.

O último Informe ARDÁN, publicado en setembro de 2023, revela que a implantación de estratexias de economía circular en Galicia aínda ten marxe de mellora. A pesar diso, hai empresas líderes que impulsan este cambio e demostran que a circularidade pode ser adoptada por organizacións de calquera tamaño.

Este estudo, realizado polo Consorcio da Zona Franca de Vigo e a Universidade de Vigo, analizou o grao de desenvolvemento da economía circular das empresas galegas. Para conseguilo, aplicouse unha metodoloxía que inclúe o Material Circularity Indicator (ICM) da Fundación Ellen MacArthur, que considera todos os aspectos dun deseño circular e mide os fluxos de materiais ao longo do ciclo de vida dun produto ou servizo.

Segundo os resultados da investigación, só algo máis do 2% das empresas en Galicia están identificadas como líderes na transición cara a unha economía circular. Non obstante, o 7% das empresas xa dispoñen de principios de circularidade integrados na súa estrutura organizativa. Estes datos indican que, aínda que queda moito camiño por percorrer, hai un interese crecente por parte do sector empresarial por adoptar prácticas máis sostibles.

O máis destacado do informe é que máis do 50% das empresas consideradas circulares son micro ou pequenas empresas, o que cuestiona a idea de que o tamaño dunha empresa é determinante para implementar estratexias de economía circular. Neste sentido, o informe subliña que calquera organización, independentemente do seu tamaño, pode contribuír á transición cara a unha economía máis sostible.

TEIMAS destaca como empresa circular no informe ARDÁN 2023

Entre as empresas do panorama galego destaca a capacidade de 42 organizacións para integrar a economía circular na súa cultura organizativa e mostrar un maior grao de colaboración na cadea de valor. O seu foco na circularidade reflíctese na xestión dos materiais, nos procesos de produción e nas decisións de compra e colaboración.

Entre elas atópase TEIMAS, recoñecida co indicador "Empresa Circular" no Informe ARDÁN 2023 polo seu compromiso activo coa concienciación sobre a importancia da economía circular e a integración dos seus principios na súa estrutura organizativa.

Na edición 2023 do Informe ARDÁN, TEIMAS destacou tamén noutros tres indicadores: Empresa Global , Empresa Innovadora e Xestión do Talento.

Data
13/12/23
Categoría
Sala de prensa
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?