e-SIR: o novo procedemento electrónico poderá empregarse desde o 17 de marzo

Neste artigo explicámosche como che afecta o uso desta nova plataforma se es profesional do sector residuos.

O MITERD acaba de publicar o procedemento sobre o traslado de residuos no interior do territorio do Estado. Desta maneira concreta os pasos para a posta en marcha da tramitación electrónica a través do e-SIR, que poderá empregarse a partir do 17 de marzo.Neste artigo explicámosche como che afecta o uso desta nova plataforma se es profesional do sector residuos.

Nos últimos meses producíronse importantes cambios na normativa de residuos que afectan á xestión de RAEE ( RD 110/2015), á xestión de pilas e acumuladores ( RD 710/2015) e ao traslado de residuos ( RD 553/2020).

Dentro deste cambiante panorama lexislativo destaca o Real Decreto de traslado de residuos xa que, a pesar de manter varios artigos do RD 833/1988, derroga o RD 180/2015 e engade novidades significativas que afectan a gran parte dos profesionais do sector.

A plataforma e-SIR, de uso obrigatorio para calquera traslado con NT previa

Entre os cambios de maior impacto que conleva o RD 553/2020 atópase a obrigatoriedade de usar a plataforma e-SIR ou Sistema de Información de Residuos. Esta nova plataforma do Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico ( MITERD) inclúe tres partes:

  • O Rexistro de Produción e Xestión ( RPGR), onde figurarán todos os produtores, xestores, transportistas, axentes e negociantes rexistrados en España.
  • O repositorio de traslados, que recolle todas as notificacións de traslado ( NT) e documentos de identificación (DEI).
  • O repositorio de memorias anuais dos xestores.

Máis aló das dificultades da súa posta en marcha, o uso da plataforma e-SIR será indispensable nalgunhas CC. AA. para a realización de calquera traslado sometido a notificación previa.

O novo procedemento electrónico poderá empregarse desde o 17 de marzo

O MITERD acaba de publicar o procedemento sobre o traslado de residuos no interior do territorio do Estado, que se poderá empezar a usar desde o 17 de marzo de 2021, sendo obrigatorio a partir do 1 de xullo de 2021.

Nel detalla os pasos para a posta en marcha da tramitación electrónica a través do e-SIR. En concreto, indica como ha de presentar o operador de traslado a Notificación Previa e os Documentos de Identificación e de que forma realízase a aceptación ou rexeitamento dos residuos por parte do xestor de destino.

Neste procedemento o Ministerio lembra que a tramitación electrónica só é necesaria para os traslados de residuos suxeitos a Notificación Previa (art. 3.2, RD 553/2020):

  • Os traslados de residuos, perigosos e non perigosos, destinados a eliminación.
  • Os traslados de residuos perigosos, de residuos domésticos mesturados identificados co código  LER 20 03 01 e os que regulamentariamente se determinen, destinados a valorización.

De acordo cos datos de  MITERD, as seguintes CCAA e cidades autónomas empregarán o procedemento do Ministerio para traslados de residuos entre comunidades autónomas e/ou traslados de residuos dentro da súa comunidade autónoma (traslados  intraterritoriales).

Conforme ao anterior, todos os operadores de traslado que teñan que tramitar un movemento de residuos (remisión Notificación Previa e Documentos de Identificación) con orixe una das comunidades autónomas indicadas, deberán utilizar o procedemento do Ministerio. Así mesmo, os xestores de destino que teñan que aceptar ou rexeitar os residuos a través do enchemento do apartado específico do Documento de Identificación deberán utilizar o procedemento do Ministerio cando a instalación de tratamento de destino atópese nalgunha das comunidades autónomas arriba indicadas.

Para a remisión de notificación previa deberase utilizar o procedemento electrónico específico establecido na sede electrónica do  MITERD.

Para a remisión dos Documentos de Identificación por parte do operador do traslado, así como para a aceptación ou rexeitamento dos residuos por parte dos xestores de destino, deberase utilizar o procedemento que ofrece eSIR aquí.

Galicia é a única Comunidade que se desmarca e que continuará co uso da súa plataforma GAIA para todos os traslados de residuos, aínda que matiza cambios na operativa.

Movementos de residuos no interior dunha comunidade autónoma

A disposición adicional segunda do Real Decreto 553/2020 indica que para os movementos de residuos con orixe e destino o interior da comunidade autónoma deberanse establecer procedementos coherentes coa referida norma e en particular no que respecta ao DEI, ao  CT e a  NT

As comunidades autónomas que non decidisen utilizar o procedemento do  MITERD para movementos  intraterritoriales deberán indicar que procedemento empregarán nas súas respectivas páxinas web.

Que pasa cos movementos actuais de residuos suxeitos a unha notificación previa vixente?

 

Se a  NT previa ) foi presentada con data anterior á implantación do procedemento electrónico e aínda está vixente, os documentos de identificación deberán presentarse ás CC.  AA. de orixe e destino mediante o procedemento que as mesmas teñan establecido para ese fin.

Unha vez finalizado o período de validez da notificación previa, as novas notificacións deberán remitirse a través de procedemento electrónico.

De acordo con estes datos é previsible, por tanto, que a partir do  17 de marzo prodúzanse cambios nos procedementos de traslado de residuos dos distintos territorios.

Data
11/3/21
Categoría
Normativa
Etiquetas
Compartir en
NOTICIAS

Subscribirse á newsletter

Queres recibir as nosas noticias na túa bandeixa de entrada?